בדוק כמה ניתן לגייס לעסק שלך
לכל שאלה חייגו:
6378*

מסלול חקלאות

מסלול הלוואות ייעודי לחקלאים בקרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה 

הגדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקרן בערבות מדינה לא עלה על חמישה מיליון שקלים. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.


2 . תנאי המסלול:


2.1 . המדינה תערוב כלפי הבנק ל-85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת המסלול.
2.2 . הלווה יידרש להציג בטחונות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה, וכן לחתום על ערבות אישית בהתאם לכללי הקרן.


2.3 . הלוואות לעסקים יועמדו באחד המתווים הבאים:


2.3.1. הלוואה קצרה: הלוואה מסוג "בולט", לתקופה של עד שנה בסכום כולל של עד 350 אלף ש"ח. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח
הסילוקין הרגיל בקרן או באמצעות תשלום הקרן בסוף התקופה.
2.3.2. הלוואה ארוכה: הלוואה לתקופה של עד-5 שנים, עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.

מסלול הלוואות - חקלאות, צילום: שאטרסטוק


2.4 . העמדת ההלוואה במסלול זה, תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחב בגין נזקי טבע על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות הבנק. הלווה יצהיר בפני הבנק או הגוף המתאם כי הוא מתחייב להמשיך ולבטח את עסקיו בפוליסה כאמור לכל אורך תקופת ההלוואה.

 

המסלול יהיה בתוקף עד 31.12.2016 או ניצול מלא של הכספים, המוקדם מבין השניים.

 

 

שותפים עסקיים

כמה ניתן לגייס לעסק שלכם?
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם: