בדוק כמה ניתן לגייס לעסק שלך
לכל שאלה חייגו:
6378*

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו כפוף לקריאת תנאי שימוש אלה. שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי תנאי השימוש. אנא חזור וקרא בתשומת לב מפעם לפעם, שכן עשויים לחול שינויים בתנאי השימוש.

 1. כללי

כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד נכון אף ללשון רבים וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי [] (להלן: "מפעיל האתר"). כל מקום שבו מצוין מפעיל האתר הכוונה היא גם לכל מי מטעמו. ניתן לפנות אל מפעיל האתר באמצעות דף "צור קשר" באתר.

 1. שינויים ועדכונים

מפעיל האתר שומר על זכותו הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה, אף ללא הודעה מראש.

מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אף ללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך. 

3 . הגדרות

"תכנים" - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, כותרת, תמונה, אנימציה, עיצוב, אלמנטים גרפיים, סמליל (לוגו), סימן מסחר, רכיבי אודיו ושמע, קישורים, קוד מקור וכדומה.

  "גולש" - כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם.

 1. שימוש באתר

האתר מוצע לגולש כפי שהוא (AS-IS) וכפוף לשינויים מעת לעת, אף ללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

האתר נועד לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד. בזאת נאסר כל שימוש מסחרי באתר ובתכנים המופיעים בו. המידע המופיע באתר נועד להרחבת הידע של הגולש בלבד ואינו מהווה ייעוץ עסקי, כלכלי, משפטי או כל ייעוץ אחר. מובהר בזאת כי אין להשתמש במידע המופיע באתר לביצוע כל פעולה.

ייעוץ אישי ופרטני יינתן אך ורק למי שפונה באופן מסודר למפעיל האתר ובהתאם לנסיבות המתאימות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שימוש שאינו מותר באתר ובתכנים המופיעים בו, יכול ועלול להביא להגשת כתב תביעה לבית המשפט המוסמך, על פי כל דין.

 1. סריקת רובוטים

סריקת רובוטים (spiders, crawlers, robots, bots וכדומה) של התכנים המופיעים באתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של מנועי החיפוש, למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש בלבד. מובהר בזאת כי חל איסור על כל שימוש ברובוטים לכל מטרה אחרת, לרבות שימוש בידי גורמים שאינם מנועי החיפוש.

 1. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים המופיעים באתר שמורות למפעיל האתר, או מי מטעמו, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הזכויות שמורות למפעיל האתר בכל רכיבי האתר, לרבות טקסט, כותרת, תמונה, אנימציה, עיצוב, אלמנטים גרפיים, סמליל (לוגו), סימן מסחר, רכיבי אודיו ושמע, קישורים, קוד מקור וכדומה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקניין הרוחני כולל, בין היתר, את זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סימני המסחר, הסודות המסחריים וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא.

מובהר בזאת כי חל איסור מפורש על העתקה, סריקה, שליפה או שינוי של כל תוכן או רכיב כלשהו של האתר, לכל מטרה ובכל צורה שהיא, בין אם באמצעים טכנולוגיים או אחרים, ללא אישור מראש ובכתב של מפעיל האתר.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי השימוש באתר מהווה מתן הרשאה למפעיל האתר לפרסם באתר כל סמליל (לוגו) או תמונה המייצגים את לקוחותיו של מפעיל האתר בעבר ובהווה, ואף אם מדובר בלקוחות פוטנציאליים של מפעיל האתר, זאת אף ללא קבלת אישור מוקדם ומפורש מטעם כל לקוח ו/או לקוח פוטנציאלי, כאמור.

 1. קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

כל הקישורים המופיעים באתר לאתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם (AS-IS). אין למפעיל האתר כל אחריות שהיא לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי אלה זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריותו בלבד והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות /או תביעות כלפי מפעיל האתר.

 1. אחריות

הגולש מצהיר כי הוא מסכים לדברים הבאים:

 1. הוא קרא, הבין והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם.
 2. הגולש לא יסתמך על המידע המופיע באתר אלא יפנה לייעוץ מקצועי מתאים לפי הצורך.
 3. הגם שמפעיל האתר פועל לכך שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות /או תביעות כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין טעויות ו/או מידע שגוי ו/או מידע שאינו מעודכן ו/או אינו שלם אשר הופיע באתר.
 4. מפעיל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לכל נזק שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או בתכנים המופעים בו.

 

 1. מדיניות פרטיות

מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של הגולש באתר לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies). כל גולש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

 1. תניית שיפוט בלעדית

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

שותפים עסקיים

כמה ניתן לגייס לעסק שלכם?
השאירו כאן פרטים ונחזור אליכם בהקדם: